Moje zadanie

Moim podstawowym zadaniem jest pomoc w godnym pożegnaniu bliskiej osoby przez pogrążoną w smutku rodzinę. Podczas pierwszego spotkania - dzień, dwa przed pogrzebem staram się jak najwięcej dowiedzieć o osobie, którą będziemy wspólnie odprowadzać na miejsce wiecznego spoczynku. Szczególnie chodzi
o informacje dotyczące: zalet, zasług, pasji i ulubionych miejsc osoby zmarłej. Zazwyczaj przygotowuję dwa przemówienia. Pierwsze do kaplicy lub domu pogrzebowego mówiące o przemijaniu życia i nieuchronności śmierci. Drugie - przy grobie - celem wspomnienia ważnych fragmentów życia osoby zmarłej, jej zasług, osiągnięć, pozytywnych cech charakteru, relacji z otoczeniem. W obydwa przemówienia wplatam fragmenty wierszy. Teksty przesyłam rodzinie do akceptacji oraz wniesienia ewentualnych zmian.

Oprawa uroczystości

Na życzenie rodziny mogę być ubrany w strój Mistrza Ceremonii Pogrzebowych, tzn. peleryna, lakierki, lub frak, cylinder, białe rękawiczki i koszula z muchą.

Mogę też wystąpić w czarnym płaszczu, normalnym kapeluszu, białej koszuli
z krawatem i nikt z obecnych nie zorientuje się, że nie znałem osoby żegnanej.
W tych dramatycznych pełnych łez i smutku chwilach – jestem do Państwa dyspozycji.
Przewodnik pogrzebowy | Zadośćuczynienie | Zwyczaje pogrzebowe | Ważne dokumenty | Kremacja | Tanatopraksja | Katalog zakładów pogrzebowych